Summum Ius Summa Iniuria

Lubelski sąd jakiego nie znacie

Archive for Lipiec 2011

Co dyrektor ma w zakresie obowiązków?

5 Komentarzy

Sezon ogórkowy jest w pełni. Szczęśliwie można liczyć na odrobinę humoru zaserwowanego przez jakże niezawodną Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury.

Tworzeniu szkoły towarzyszyły deklaracje odnośnie podniesienia poziomu kształcenia sędziów. Dużo mówiło się wtedy o współpracy międzynarodowej. Jeden ośrodek miał wszystko sprawnie koordynować, z korzyścią dla przyszłych słuchaczy nowej szkoły. W samej KSSiP utworzno nawet dział współpracy międzynarodowej.

Dorobek KSSiP w tej dziedzinie nie jest jednak imponujący. Jak się wydaje, rozumie to nawet jej szefostwo. Na początku tego roku szkole udało się skompromitować (i to w skali europejskiej), kiedy podpisano memorandum w sprawie współpracy szkoleniowej z Uzbekistanem. Po medialnej burzy, w czasie której tłumaczono się „skrótami myślowymi” oraz udowadniano, że wzajemne szkolenia oznaczają, że to nasza szkoła będzie uczyła Uzbeków, pomysł zarzucono.

Uzbekistan był jednakże swojego rodzaju sukcesem, którego już się nie udało powtórzyć. Jak donosi dział „Aktualności” na stronie KSSiP, spotkania zagraniczne mają dość monotonny przebieg. Trzy cytaty:

„W trakcie spotkania zapoznano delegację Prokuratury Generalnej Bawarii z działalnością Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, jej ustawowymi zadaniami i systemem kształcenia kadr sądownictwa i prokuratury w Polsce. Wiele uwagi poświęcono przybliżeniu Prokuratorowi Generalnemu Bawarii nowego modelu kształcenia przyszłych prokuratorów w Polsce. Na zakończenie wizyty Prokurator Generalny Bawarii dokonał wpisu w Księdze Pamiątkowej Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury.”

„W trakcie wizyty przedstawiciele Rosyjskiej Akademii Sądownictwa oraz Akademii Prokuratury Generalnej Federacji Rosyjskiej zapoznali się z działalnością Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, w tym z historią jej powstania, strukturą organizacyjną oraz jej umiejscowieniem w systemie organów państwowych, zadaniami, a także systemem kształcenia kadr sądownictwa i prokuratury w Polsce. Przedstawiciele instytucji odpowiedzialnych za kształcenie kadr wymiaru sprawiedliwości w Rosji podkreślili potrzebę rozszerzenia wzajemnych kontaktów i wyrazili nadzieję na owocną współpracę w przyszłości.”

„W trakcie spotkania [z MS Nadrenii Północnej – Westfalii – dop. red.]przedstawiono działalność Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, w tym historię jej powstania, zadania, strukturę organizacyjną oraz umiejscowienie w systemie organów państwowych, a także system kształcenia kadr sądownictwa i prokuratury w Polsce.”

Sukces! Oszałamiający sukces!

Jak wynika z komunikatów, sensem i celem istnienia szkoły jest opowiadanie przez jej dyrektora o sensie i celu istnienia szkoły 🙂 Kiedy tworzono KSSiP, Minister Sprawiedliwości twierdził, że czerpiemy z najlepszych wzorców europejskich. Teraz, kiedy przyjeżdża do nas prokurator z Bawarii, celem spotkania staje się wytłumaczenie mu obowiązującego modelu kształcenia przyszłych prokuratorów. Ciekawe tylko czy pan prokurator wiedział, że my się podobno wzorowaliśmy na Europie Zachodniej…

Uderzająca w tych notatkach jest jednokierunkowość spotkania. Dyrektor opowiada, goście słuchają. Robimy fotki na naszą klasę stronę szkoły. Celem i sensem współpracy międzynarodowej jest opowiadanie o szkole, jej strukturze, jej umiejscowieniu i tak dalej. Goście milczą, zastanawiając się jak to w ogóle może działać. Osobną ciekawostką jest opowiadanie o historii szkoły, która jeszcze 3 lata temu nie istniała 🙂

W każdym razie jak do tej pory udało się osiągnąć wymierny sukces. Prokurator Generalny Bawarii wpisał się nam w księdze pamiątkowej. Jest to osiągnięcie którego teraz zazdrości Dyrektorowi każda zbierająca autografy trzynastolatka. Teraz czekamy na wizytę w szkole Justina Biebera. Potwierdzi to dominację Szkoły na nowym polu 😉

Reszta wypada dosyć blado. Nawet przedstawiciele Federacji Rosyjskiej ograniczyli się tylko do mglistej deklaracji odnośnie potrzeby przyszłego rozszerzenia współpracy. Niemieccy goście zapewne jeszcze długo będą wychodzili z szoku po tym, co zobaczyli i usłyszeli. Zawsze można się łudzić, że winą obarczą tłumaczy, którzy przecież musieli się pomylić. „Hans, ja dobrze zrozumiałem, że oni się wzorują na nas?”

Pozostaje retoryczne pytanie: czy aby od czasu do czasu pochwalić się zagranicznym gościom średniego szczebla naszymi dokonaniami w zakresie kształcenia kadr, trzeba było od razu tworzyć całą szkołę, z jej kosztowną infrastrukturą i kadrami? Po co komu współpraca międzynarodowa, która sprowadza się do pokazywania wiosek Potiomkina i podpisywania umów z Uzbekistanem? Czy do tego nie wystarczyłby dział PR w Ministerstwie Sprawiedliwości?

Written by myrialejean

2011/07/13 at 9:38 am

Napisane w Uncategorized